Sjávarútvegsstofnun

Texti

Sjávarútvegsstofnun Háskóla Íslands var stofnuð 8. júní 1989 með reglugerð settri af Menntamálaráðuneyti. Hún starfaði til ársins 2005, en þá rann hún inn í hina nýju Stofnun Sæmundar fróða, um sjálfbæra þróun og þverfræðilegar rannsóknir við Háskóla Íslands. 

Mynd
Mynd
Fiskar

Sjávarútvegsstofnun Háskóla Íslands var stofnuð 8. júní 1989 með reglugerð settri af Menntamálaráðuneyti. Hún starfaði til ársins 2005, en þá rann hún inn í hina nýju Stofnun Sæmundar fróða, um sjálfbæra þróun og þverfræðilegar rannsóknir við Háskóla Íslands. 

Samkvæmt reglugerðinni frá 1989 voru markmið Sjávarútvegsstofnunar eftirfarandi:

  • Efla og samhæfa rannsóknir í sjávarútvegsfræðum við Háskóla Íslands
  • Stuðla að samstarfi við innlenda og erlenda rannsóknaraðila á sviði sjávarútvegsfræða
  • Gefa út og kynna niðurstöður rannsókna í sjávarútvegsfræðum
  • Veita upplýsingar og ráðgjöf í sjávarútvegsmálum
  • Skipuleggja og hafa umsjón með þverfaglegu námi í sjávarútvegsfræðum við Háskóla Íslands
  • Treysta samvinnu milli deilda í þágu þverfaglegs náms í sjávarútvegsfræðum og efla skilning á þeim hagsmunum sem náminu tengjast
  • Gangast fyrir námskeiðum og fyrirlestrum í sjávarútvegsfræðum. 

Sjávarútvegsstofnun var stofnuð 1989.

Hlutverk hennar væri fyrst og fremst að greiða fyrir og efla rannsóknir í sjávarútvegsfræðum við Háskóla Íslands, samhæfa slíkar rannsóknir og stuðla að sem víðtækustu samstarfi innlendra og erlendra rannsóknaraðila um sjávarútvegsrannsóknir og styðja kennslu og þjálfun í sjávarútvegsfræðum.

Stofnunin vann að þróun og undirbúningi meistaranáms í sjávarútvegsfræðum og fór með umsjón þess.  Það var þverfaglegt, rannsóknartengt 60 eininga nám, ætlað þeim sem þegar höfðu lokið fyrstu háskólagráðu eða höfðu sambærilega menntun.

Fyrstu nemendur hófu meistaranám í sjávarútvegsfræðum 1994.

Rekstur stofnunarinnar sjálfrar var fjármagnaður annars vegar af fjárveitingum til H.Í. og hins vegar af ýmsum sértekjum frá fyrirtækjum, stofnunum og innlendum og erlendum rannsóknasjóðum.